Satış Sözleşmesi

1. İş bu Satış Sözleşmesi (Bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) ;  Elda Ön Ödemeli Ltd.Şti (Bundan böyle ukash bayi olarak anılacaktır) tarafından işletilen  www.ukashcardonline.com     internet adresinden ürün alımı yapacak olan özel ve/veya tüzel kişiler (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) ile Ukash Bayi arasında ilk işlem yapılmadan önce kayıt aşamasında taraflarca mutabık kalınarak düzenlenmiştir.
2. Ukash kartları, alıcısına internet üzerinden güvenli ödeme imkanı sağlayan ön ödemeli bir karttır. Bu karta sahip olan nihai tüketici bu kartın kullanım alanlarını kendi insiyatifine göre belirler. Firmamızdan alınan bu kartların kullanıldığı yerler yasal olmalı ve sanal ortamda sadece yasal alışverişler için kullanılmalıdır. Aksi taktirde bu kartların yasal olmayan sitelerde kullanılması kartı tasarlayan, üreten ve satan kişi, kurum ve kuruluşları kesinlikle bağlamaz. Kartın kötü niyetli ve yasal olmayan ortamlarda kullanılmasından doğacak hukuki sonuçlardan Ukash Bayi şirketi ve bağlı olarak da www.ukashsatin-al.com   web sitesi sahipleri kesinlikle sorumlu değildir.
3.Müşteri, Ukash Bayi‘e yani  www.ukashcardonline.com ‘a üye olmak ve işlem yapabilmek için işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.
4. Bu sözleşme sanal ortamda oluştuğu için, Müşteri’nin ilk işlem talebinin (İşlem yapılmadan önce) alınması ve bu talebin de Ukash Bayi tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler Müşteri’nin ilk işlemini yapabilmek için talepte bulunmadan önce  www.ukashcardonline.com  sitesindeki “satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum” butonuna basması ile yürürlüğe girer.
5. Ukash Bayi ( www.ukashcardonline.com ), işbu Sözleşme’yi gerek gördüğü durumlarda tek taraflı olarak değiştirme, tadil etme ya da iptal etme hakkına sahiptir.
 
6. Ukash Bayi ( www.ukashcardonline.com ) daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
 
7. Müşteri, Ukash Bayi‘den (  www.ukashcardonline.com ) internet sitesi vasıtasıyla alacağı hizmetlerin bedelini Ukash Bayi‘nin belirleyip bildireceği banka hesaplarına EFT/havale yapmak suretiyle ödeyecektir.
8. Ukash Bayi, (  www.ukashcardonline.com  ) tüm Müşteri’lerinin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 
9. Ukash Bayi ( www.ukashcardonline.com  ) her zaman için tek taraflı olarak Müşteri’ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. Müşteri işbu tasarrufu peşinen kabul eder.
 
10. Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve  www.ukashcardonline.com   ‘a “spam mail” göndermesi durumunda, Ukash Bayi (  www.ukashcardonline.com ) sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca Müşteri bu durum sonucunda Ukash Bayi‘nin uğrayacağı tüm maddi/manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
 
11. Müşteri, www.ukashcardonline.com  sayfaları üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, www.ukashcardonline.com ‘ un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı iş bu Sözleşme ‘yi onaylayarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. Ukash Bayi‘nin (www.ukashcardonline.com ) tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet hizmetleri sağlayıcısından, Türk Telekom, Avea, Türkcell, Vodafone veya Elektrik idareleri ve benzeri kurumlardan kaynaklanan teknik sorunlar, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı Ukash Bayi (www.ukashcardonline.com  ) hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve problemsiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmez, edemez.
13. www.ukashcardonline.com , www.ukashsatin-al.com sayfaları üzerinden hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KURUMSAL ÜYELER’ in üyeliğini ve buna bağlı haklarını tek taraflı olarak herhangi bir merciden onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.
14.www.ukashcardonline.com  ve MÜŞTERİ(internet adresinden ürün alımı yapacak olan özel ve/veya tüzel kişiler ) , hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
 
15. İşbu Sözleşme notere onaylatılmış olup aslının aynısıdır. İki taraf ta bu Sözleşme’yi kayıtsız şartsız kabul eder. İşbu Onbeş (15) maddeden ibaret olan Sözleşme genel prensipleri ile aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.